Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Custom Wraps statutair  gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81248687. 

Definities.  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Artikel 1 – De offerte. 

 Artikel 2 – De overeenkomst.  

De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. In deze overeenkomst  worden in ieder geval opgenomen:  

Artikel 3 De opdracht. .  

Artikel 4 Aanlevering van de auto.  

Artikel 5 Annulering.  

Artikel 6 Garantiebepalingen.  

Carwrapping  

Garantiebepalingen carwrapping komen te vervallen indien:  

 Gespoten onderdelen  

Ramen tinten  

 Artikel 6 De betaling.  

Artikel 7 Aflevering.  

Artikel 8 Afwijkingen.